Igangsettingssøknad 2011

Ferdigstillelse 2013

Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig søker: Planke AS

Design i samarbeid med Per Oscar Haaland

Rammesøknad: Fosse & Aasen arkitekter

Byggherre: Profier AS

Totalentreprenør: Solid Entreprenør