Hytte i Søgne. Ett-trinnssøknad i 2012. Ferdigstillelse 2014.