Sammenslåing og bruksendring i Thorvald Meyersgate.