Igangsettingssøknad 2011. Ferdigstillelse 2013. Planke as var ansvarlig prosjekterende og ansvarlig søker. Design i samarbeid med Per Oscar Haaland. Rammesøknad Fosse & Aasen.