www.osloåpnehus.no

Prosjektledelse Oslo Åpne Hus 2015. Arrangementet er et samarbeidsprosjekt mellom foreningen Oslo Åpne Hus og Oslo Arkitektforening (OAF), Norske landskapsarkitekters forening (NLA), DogA, Plan- og bygningsetaten og Statsbygg. Oslo Åpne Hus er medlem av Open House Worldwide Family. http://www.openhouseworldwide.org/  Formålet med Oslo Åpne Hus er å gi alle mulighet til å oppleve og lære om fremragende arkitektur.