Familie på Holtet utvider eneboligen sin med en ny etasje på stålsøyler over eksisterende enebolig.

Rammesøknad med dispensasjonssøknad, igangsettingssøknad og ferdigtillatelse.

I samarbeid med JMassociates, København.

2012-2013