Stedsanalyse av Garveriparken og omkringliggende omgivelser i Ringsaker kommune. Oppdragsgiver Norsk Form. 2012-2013