Renovering og utvidelse av hus fra 1800-tallet i antivarisk vernesone. 2010-2012.