Ombygging fra bakeri til bolig. Bakgårdsbygning fra 1939. Hadde opprinnelig et rikt håndverksliv med bl.a stall, smed og bakeri. Del av Grünerløkkas historiske murbybebyggelse. Ombygging skjer i samarbeid med byantikvaren og Murbyen. Pågående skisseprosjekt.