Reguleringsforslaget om bilfritt byliv i kvadraturen rundt rådhuset byr på nye muligheter til hvordan gatene kan brukes. I 2018 var planforslaget ikke ferdig, men byrådet praktiserte midlertidig skilting og håndheving. For aktører som ønsket å foreslå bruk og aktiviteter innefor den midlertidige planen var det problematisk at det ikke var etablert søknads- eller behandlingsprosedyrer. Byantikvaren var opptatt av det historiske miljøet. Planke sto som ansvarlig søker og prosjekterer for uteservering i Rosenkrantz gate og Tordenskiolds gate. Underleverandør: KOR Interiør