I det historiske miljøet mellom Kverner og Ekebergskrenten