Planke v/ Ellen Haukås freelancer hos Pir II på skisseprosjektet for torgbygg, forprosjekt for T-banestasjon og reguleringsplan for T-bane med Torgbygg. Vinter/vår 2018. Les mer om prosjektet på PIR IIs nettside