Leilighetskompleks i tett og lav småhusbebyggelse med fine mellomrom og uteoppholdsarealer. Mottok Byggeskikkprisen fra Asker og Bærum kommune. Detaljprosjekt i samarbeid med Per Oscar Haaland. Rammeprosjekt av Fosse og Aasen arkitekter.