Ombygging av vernet stall til menneskebolig.

Pågående prosjekt i skissefase.

(Lokalbefolkningen gir hjelp til oppmåling)